REKLAM
Algoritma Web Programlama

Programlama Temelleri 1-Değişkenler, devam…

Değişkenler konusu programlamanın temelini oluşturduğu için bu konu üzerinde biraz fazla durma ihtiyacı hissettim. Bu dersimizde önceki dersin son kısmını tekrar ettikten sonra bir örnek daha yaparak konunun pekişmesinin sağlanmasını istedim.

Arkadaşlar merhaba,

Değişkenler konusu programlamanın temelini oluşturduğu için bu konu üzerinde biraz fazla durma ihtiyacı hissettim. Bu dersimizde önceki dersin son kısmını tekrar ettikten sonra bir örnek daha yaparak konunun pekişmesinin sağlanmasını istedim.

Alt tarafta kodlar bulunuyor. Videodan da dersleri lütfen tekrar edin. Kodları bakarak yazmaya çalışmadan önce iyice sindirmeli ve kendiniz kağıt üzerinde yapılacak işi göstermelisiniz. Sonrasında benim yazdığım kodlara bakmadan kendiniz kodlamaya gayret edin. Bunu ilk seferde başaramamanız çok olası ve normaldir arkadaşlar. Hiçbir programcı oturup doğrudan kodları yazıp programı bitirip bilgisayar başından kalkmaz. Bu yüzden pes etmeden tekrar tekrar denemelisiniz. Ayrıca aklınıza gelen farklı yöntemleri de deneyip bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdiden iyi öğrenmeler.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<span style="font-family: Menlo;"> <span style="color: #009695;">using</span><span style="color: #222222;"> System;</span></span>

<span style="color: #009695;">namespace</span><span style="color: #222222;"> degisken</span>
<span style="color: #222222;">{</span>
<span style="color: #222222;">    </span><span style="color: #009695;">class</span><span style="color: #222222;"> </span><span style="color: #3363a4;">MainClass</span>
<span style="color: #222222;">    {</span>
<span style="color: #222222;">        </span><span style="color: #009695;">public</span><span style="color: #222222;"> </span><span style="color: #009695;">static</span><span style="color: #222222;"> </span><span style="color: #009695;">void</span><span style="color: #222222;"> Main(</span><span style="color: #009695;">string</span><span style="color: #222222;">[] args)</span>
<span style="color: #222222;">        {</span>

<span style="color: #222222;">            </span><span style="color: #009695;">int</span><span style="color: #222222;"> not1, not2;</span>
<span style="color: #222222;">            </span><span style="color: #3363a4;">Console</span><span style="color: #222222;">.WriteLine(</span><span style="color: #db7100;">"</span><span style="color: #db7100;">Lütfen 1. notu giriniz</span><span style="color: #db7100;">"</span><span style="color: #222222;">);</span>
<span style="color: #222222;">            not1 =</span><span style="color: #3363a4;">Convert</span><span style="color: #222222;">.ToInt16( </span><span style="color: #3363a4;">Console</span><span style="color: #222222;">.ReadLine());</span>
<span style="color: #222222;">            </span><span style="color: #3363a4;">Console</span><span style="color: #222222;">.WriteLine(</span><span style="color: #db7100;">"</span><span style="color: #db7100;">Lütfen 2. notu giriniz</span><span style="color: #db7100;">"</span><span style="color: #222222;">);</span>
<span style="color: #222222;">            not2 = </span><span style="color: #3363a4;">Convert</span><span style="color: #222222;">.ToInt16(</span><span style="color: #3363a4;">Console</span><span style="color: #222222;">.ReadLine());</span>

<span style="color: #222222;">            </span><span style="color: #009695;">int</span><span style="color: #222222;"> ort = (not1 + not2) / </span><span style="color: #db7100;">2</span><span style="color: #222222;">;</span>
<span style="color: #222222;">            </span><span style="color: #3363a4;">Console</span><span style="color: #222222;">.WriteLine(</span><span style="color: #db7100;">"</span><span style="color: #db7100;">girdiğiniz notların ortalaması =</span><span style="color: #db7100;">{0}</span><span style="color: #db7100;">"</span><span style="color: #222222;">,ort);</span>
<span style="color: #222222;">            </span><span style="color: #3363a4;">Console</span><span style="color: #222222;">.ReadLine();</span>
<span style="color: #222222;">        }</span>

<span style="color: #222222;">    }</span>
<span style="color: #222222;">}</span>

2 Yorum

Leave a Comment